Projektowanie ogrodów przydomowych

PROJEKTOWANIE OGRODÓW PRZYDOMOWYCH to pierwszy krok jaki warto wykonać, aby zrealizować wymarzony ogród. Który nie tylko zachwyci estetyką, ale również nie będzie sprawiał kłopotów w użytkowaniu, dzięki dobrze przemyślanej koncepcji funkcjonalnej. Projekt ogrodu to fundament do efektywnego i przejrzystego działania podczas realizacji zieleni. Ale także do planowania kosztów i etapów całej inwestycji. Poniżej opisujemy przebieg procesu projektowego, zakres jaki obejmuje projekt ogrodu oraz jego zawartość.

PROCES PROJEKTOWANIA OGRODU – KROK PO KROKU:

KROK 1 – WIZJA LOKALNA

Krokiem, który jest niezbędny po wstępnych telefonicznych ustaleniach jest wizja w terenie. Jest to ważne z kilku powodów. Po pierwsze, żadna fotografia ani najbardziej malowniczy opis nie oddają rzeczywistych warunków panujących w danym miejscu. Rzeźba terenu, warunki klimatyczne, stosunki przestrzenne pomiędzy istniejącymi obiektami – to trzeba zobaczyć i zmierzyć. Swoisty klimat miejsca, energia oraz potrzeby mieszkańców, otoczenie oraz najbliższa okolica – to trzeba poczuć. Dodatkowo podczas takiego spotkania bardzo szybko można rozwiać zbyt wybujałe wizje na temat potencjału terenu. Lub wręcz przeciwnie – nakreślić zupełnie nową linię horyzontu możliwości, która do tej pory była niewidoczna.

KROK 2 – KONCEPCJA OGRODU

W następnym kroku projektant wkracza do akcji. Zaczyna się proces tworzenia koncepcji ogrodu, gdzie oczekiwania Inwestora zostają ubrane w konkretne rozwiązania. Całość zaczyna nabierać wizualnej formy. Jest to najbardziej twórczy etap podczas całego procesu projektowego. Umysł projektanta przypomina wówczas kuźnię Hefajstosa. Pomysły rodzą się, przybierają kształty, aby po chwili powrócić do chaosu, skąd wynurzają się kolejne koncepty. Które jeszcze szybciej są weryfikowane przez sprawną rękę twórcy, która brutalnie wyciska je na papierze, aby przekonać się o ich rzeczywistej wartości. Kolejne idee spalają się w twórczym tyglu, aby pozostawić po sobie ledwie uchwytne ślady. Które finalnie mają doprowadzić do powstania czegoś wyjątkowego, czegoś cennego. Czegoś co zawiera w sobie cząstkę energii projektanta. Widoczną w subtelnej linii trawnika, łagodnym łuku ścieżki czy pozornie przypadkowym układzie nasadzeń , które jednak wywołują dziwne poczucie satysfakcji gdy się na nie patrzy. Efektem tych zmagań jest projekt koncepcyjny, który następnie trafia do Inwestora i zostaje poddany jego ocenie.

KROK 3  – WIZUALIZACJA PROJEKTOWA

Jeżeli ustalenia obejmują stworzenie wizualizacji projektowanej przestrzeni. To w kroku trzecim Projektant wykonuje odpowiednie rysunki lub grafiki, które pokazują przestrzennie idee ogrodu. Układ elementów oraz ich wzajemne relacje. Jest to bardzo przydatne dla osób, które nie są w stanie wyobrazić sobie efektu końcowego, na podstawie jedynie planu i szkiców koncepcyjnych.

KROK 4 – PROJEKT WYKONAWCZY – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Krok czwarty to stworzenie projektu wykonawczego oraz całej dokumentacji projektowej ujętej w zakresie projektowym. PZT – plan zagospodarowania terenu to podstawa do realizacji ogrodu w terenie. Inwestor otrzymuję komplet rysunków, plansz, zestawień, detali oraz wszystkiego co niezbędne wykonawcy. Aby urzeczywistnić marzenia o prywatnym raju na planie świata materialnego. Po tym etapie, dowodzenie przejmuje profesjonalna firma wykonawcza, która zgodnie ze sztuką ogrodniczą zrealizuje projekt, zachowując odpowiednią jakość i rozwiązania techniczne.

KROK 5 – NADZÓR AUTORSKI

Część projektową mamy za sobą, natomiast rola Projektanta nie musi się wcale skończyć na tym etapie. Ponieważ jako Inwestor, możemy skorzystać z jego usług w formie nadzoru autorskiego. Pomocy przy kupnie materiału roślinnego czy choćby przy rozstawianiu roślin w ogrodzie przed nasadzeniami. Należy jednak pamiętać, że odpowiednią osobą do zlecenia projektu ogrodu nie jest ogrodnik, projektant wnętrz, grafik, malarz, rzeźbiarz, botanik, lekarz ani inny specjalista od spraw przeróżnych, a architekt krajobrazu. Osoba, która posiada wiedzę z zarówno w zakresie botaniki, jak i architektury, zna się na planowaniu przestrzennym, oraz na psychologii przestrzeni. Ktoś kto posiada wyraźny zmysł estetyczny, a do tego wykazuje się niezwykłą kreatywnością – potrzebny jest artysta o umyśle inżyniera.

ZAKRES PROJEKTU OGRODU

Ustalany jest on przed przystąpieniem do pracy i może być różny w zależności od potrzeb Inwestora. Niezależnie od tego, czy ma to być jedynie projekt nasadzeń czy skomplikowany projekt ogrodu z małą architekturą i układem funkcjonalno-przestrzennym jesteśmy w stanie dopasować zawartość projektu do indywidualnych oczekiwań. Zakres obejmuje zazwyczaj zaprojektowanie szaty roślinnej, ciągów komunikacyjnych, elementów architektonicznych, oświetlenia, kształtu i wypełnienia rabat, rozwiązania kwestii poziomów terenu, odwodnienia, nawodnienia, doboru materiałów, zliczenia poszczególnych powierzchni czy choćby zaprojektowanie ogrodzenia terenu.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU OGRODU

będzie różna w zależności od ustalonego zakresu projektowego, natomiast elementy jakie może obejmować to:

  • pomiary oraz inwentaryzacja terenu
  • projekt koncepcyjny
  • wizualizacje
  • projekt wykonawczy – zazwyczaj składa się z kilku plansz zawierających specyficzne informacje takie jak: wymiarowanie, dobór materiałów oraz plansza z roślinnością
  • rysunki konstrukcyjne
  • detale architektoniczne i przekroje
  • część opisowa
  • tabele gatunkowe roślin i wykaz materiałów
  • inne rysunki

Dodatkowo, aby mieć pewność, iż wszelkie prace realizacyjne zostaną wykonane zgodnie z projektem i wizją projektanta. Można umówić się na dodatkową usługę jaką jest nadzór autorski, pomoc przy zakupie materiałów czy rozstawianiu roślin przed nasadzeniami.

www.ogrodomania.com.pl

mgr arch krajobrazu. Maciej Widomski – Projektowanie ogrodów