Systemy automatycznego nawadniania

Automatyczne nawadnianie ogrodów

Nawadnianie ogrodów budujemy jedynie na profesjonalnych częściach amerykańskich potentatów z branży nawodnieniowej. W naszych systemach nawadniania przeważają elementy składowe marek Rainbird i Hunter, TORO. Instalacje tych firm możecie Państwo spotkać na najważniejszych obiektach sportowych całego świata. Większość stadionów piłkarskich, pól golfowych czy kortów tenisowych jest nawadnianych właśnie za pomocą komponentów tych producentów.

Konkurencyjne ceny w stosunku do urządzeń amatorskich, oraz dogodne warunki współpracy. W konsekwencji pozwala nam zaproponować światowej klasy systemy nawadniające i zamontować je na Państwa prywatnym przydomowym ogrodzie. Montowaliśmy systemy nawadniania na obszarze naszego kraju a także poza jego granicami. Na co dzień działamy we Wrocławiu i jego okolicach.

Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze aspekty związane z systemami automatycznego nawadniania ogrodów.

Automatyczne Nawadnianie

Projektowanie systemów nawadniania

Podstawą automatycznego systemu nawadniającego jest jego projekt, dzięki niemu jest możliwe precyzyjne przygotowanie kosztorysu. Projekt instalacji jest oparty na dostarczonym planie ogrodu, lub na podstawie wymiarów terenu wykonanych w czasie wizji lokalnej oraz parametrów źródła wody. Projekt uwzględnia wytyczne projektanta ogrodu i sugestie oraz oczekiwania inwestora.


Projekt automatycznego nawadniania zawiera:

 • specyfikacje materiałów, które będą wykorzystane
 • rodzaj asortymentu wykorzystanego do instalacji (zraszacze turbinowe, głowice deszczujące czy linie kroplujące)
 • rozmieszczenie poszczególnych elementów systemu w terenie (sterownik, czujnik opadu, linie kroplujące, skrzynki elektrozaworowe, elektrozawory, punkty poboru wody, rury PE, kable, przepusty pod brukami itp.),
 • rozmieszczenie zraszaczy, określony ich zasięg zraszania, i rodzaj zastosowanej dyszy
 • podział instalacji na poszczególne sekcje nawadniające (podział wynika z parametrów źródła wody, rodzaju sprzętu używanego do nawadniania, rodzaju roślinności w ogrodzie, oraz warunków glebowych i nasłonecznienia poszczególnych enklaw zieleni)
 • wyznaczenie przebiegu rurociągów i okablowania

Instalacja systemów nawodnien

Wykonujemy w pełni profesjonalne, automatyczne systemy nawadniające bazując na urządzeniach sterujących i nawadniających dwóch potentatów w tej branży, firmy RAINBIRD oraz HUNTER.

System nawadniający może być zasilany wodą z wodociągu, ze studni wierconej, studni kopanej, ze stawu lub jeziora. Rodzaj źródła wody ma znaczący wpływ na koszty związane z podlewaniem trawnika i roślin. W przypadku studni i zbiorników otwartych, jest to tylko kwestia doboru i montażu pompy oraz urządzeń sterujących pod konkretne źródło wody, a następnie podłączenia ich do instalacji nawadniającej.

Prace prowadzimy w nowo-powstających jak i gotowych ogrodach z trawnikiem. Montaż systemów nawadniania nie powoduje zniszczenia trawnika, a ślady ingerencji całkowicie znikają po około 2-3 tygodniach.

Wysoka jakość używanych materiałów, oraz nasze doświadczenie, zapewniają wieloletnią, bezawaryjną pracę systemu podlewania ogrodu, a jego utrzymanie sprowadza się do opróżnienia instalacji z wody przed zimą, a wiosną do wymiany baterii podtrzymującej pamięć sterownika.

Na całość wykonywanych przez nas prac udzielana jest minimum 1 roczna gwarancja.

Serwis instalacji nawodnieniowej

W zakres usług serwisowych wchodzą:

 • przygotowanie systemu nawadniającego do sezonu letniego
 • opróżnienie instalacji z wody przed okresem zimowym
 • naprawy bieżące instalacji nawadniających
 • modernizacja, rozbudowa i wszelkie przeróbki istniejących systemów nawadniających

Zalety systemów nawadniania

W porównaniu z tradycyjnym ręcznym systemem nawadniania, instalacje automatyczne oferują szereg zalet i udogodnień wynikających z różnego rodzaju oszczędności i ekonomicznego wykorzystania źródła wody.

OSZCZĘDNOŚĆ LUDZKIEJ PRACY. Zamontowanie automatycznego systemu nawadniania wykreśli obowiązek delegowania osoby odpowiedzialnej za podlewanie zieleni. Serwis ogranicza się jedynie do dwóch czynności w roku: przy uruchamianiu systemu wiosna i przy jego przedzimowym opróżnieniu.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU. Tradycyjne podlewanie jest czynnością czasochłonną, może trwać nawet kilka godzin. Automatyczne zraszanie jest precyzyjnie dostosowane do potrzeb kształtu terenu oraz warnków glebowych. Proces nawadniania jest samoobsługowy i krótszy.

OSZCZĘDNOŚĆ ZUŻYCIA WODY. Badania potwierdzają, że tradycyjne podlewanie konsumuje ponad 50% więcej wody, niż jest faktycznie potrzebne do prawidłowego nawodnienia roślin. Woda podawana jest w niewłaściwym czasie i w niewłaściwej ilości. Zraszanie rozgrzanej ziemi w godzinach popołudniowych powoduje ogromne straty wody w związku z jej parowaniem, natomiast podlewanie wieczorem naraża rośliny na wszelkie choroby grzybowe. Najlepszą porą na podlewanie jest wczesny poranek. O wschodzie słońca powierzchniowa warstwa gleby jest najchłodniejsza, parowanie minimalne, dlatego rośliny podlane o świcie zostają zaopatrzone w wilgoć na trudne godziny upału. Właściwie dobrany i zaprogramowany system nawadniający wyręczy nas o świcie i pozwoli wyeliminować straty wody.

PRAWIDŁOWY ROZWÓJ ROŚLIN. Podlewanie tradycyjną metodą może powodować pojawienie się różnych błędów i uchybień, które maję bezpośredni i pośredni wpływ na wygląd i formę w jakiej znajduję się zieleń. Częstym błędem przy podlewaniu ręcznym jest stosowanie zbyt małych, jednorazowych dawek wody. Efektem takiego działania jest nawilżanie tylko górnej, najszybciej przesychającej warstwy gleby. W efekcie systemy korzeniowe ulegają spłyceniu, rośliny tracą możliwość pozyskiwania wody z głębszych warstw, a wtedy susza, która normalnie nie wyrządziłaby szkody, może okazać się dla naszych roślin śmiertelna. Podlewane pod koniec dnia rośliny są bardziej podatne na wszelkie choroby grzybowe. Większość zarodników grzybów chorobotwórczych rozwija się w przeciągu 10 godzin w wilgotnym klimacie, czyli dokładnie w takich warunkach w jakich pozostawiamy rośliny podlane pod wieczór. Częste też są oparzenia spowodowane tzw. efektem soczewki, która tworzy się w kropli wody na liściach roślin wtedy, gdy podlewamy je przy silnym słońcu. System automatycznego nawadniania, reguluje proces zraszania tak, aby umożliwić roślinom zdrowy rozwój.

PEŁNA AUTOMATYKA NAWADNIANIA. System nawadniający wyposażony w elektroniczny sterownik i czujnik SOLAR - SYNC dba nawet podczas dłuższej nieobecności. Czujnik zbiera niezbędne informacje z otoczenia i sam nanosi korekty w programie nawadniania!!!

ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA, SERWISOWANIA, ESTETYKA OGRODU. Obsługa automatycznego systemu nawadniania sprowadza się do kilku podstawowych czynności. Dobrze zaprojektowany i solidnie wykonany system jest praktycznie bezobsługowy. Należy pamiętać jedynie o przygotowaniu instalacji do zimy. Uruchomienie serwisu wiosną polega na przygotowaniu i wyregulowaniu systemu na kolejny sezon. Dzięki automatycznemu nawadnianiu teren jest zawsze estetyczny, brak w nim uschniętych roślin i wypalonego trawnika, Dyskretne podlewanie eliminuje też konieczność przeciągania gumowych węży po całym terenie, dzięki temu rośliny nie ulegają uszkodzeniom mechanicznym.

Koszty instalacji nawadniania

Koszt instalacji profesjonalnego systemu nawadniającego uzależniony jest od kilku czynników:

 • wielkości i kształtu terenu na którym ma być założona instalacja
 • rodzaju, dostępności i wydajności źródła wody (wielkość przepływu (l/min) i ciśnienie (bar))
 • rodzaju roślinności
 • stosunkowi ilości powierzchni trawiastych do powierzchni nasadzeń
 • kształtu istniejącego trawnika lub projektowaniego
 • rodzaju podłoża i jego ukształtowaniu występującego na danym terenie
 • łatwości dojścia z instalacją do poszczególnych fragmentów ogrodu
 • dostępu do sieci elektrycznej na potrzeby sterownika
 • preferencji klienta co do zastosowanych modeli zraszaczy, czujników lub sterownika

Nasze systemy budujemy jedynie w oparciu o profesjonalne elementy potentatów branży nawodnieniowej (firma HUNTER orazRAINBIRD). Spotykane na rynku zaniżone ceny możliwe są do uzyskania tylko w przypadku dokonywania przez instalatorów oszczędności na materiale (mniejsza liczba spryskiwaczy i sekcji, niezgodne ze sztuką ustawianie zasięgów zraszaczy itp.) Cena systemu zależy również od preferencji klienta co do poszczególnych elementów instalacji

Oferujemy państwu bezpłatną wycenę wykonania systemu na Państwa ogrodzie. Jednak będziemy mogli tego dokonać na podstawie dostarczonego nam szkicu ogrodu, najlepiej w skali, bądź z naniesionymi wymiarami i miejscami, które nie mają być nawadniane takimi jak podjazdy, chodniki, altany itp, oraz parametrami posiadanego źródła wody na danym terenie. Każdy system nawadniający wyceniany jest indywidualnie przez przeszkoloną i certyfikowaną osobę. Na wykonane przez nas systemy udzielamy minimum 12 mc gwarancji i na życzenie oferujemy również pełną obsługę pogwarancyjną.

Analiza laboratoryjna wody

Studnie przydomowe

Przydomowe ujęcia wody przeżywają w ostatnich latach swój renesans. Co raz więcej nowobudowanych domów jednorodzinnych wyposażonych jest we własną studnię nawet w sytuacji gdy od samego początku mają dostęp do wodociągu miejskiego lub gminnego. Podstawowym typem studni przydomowej, jaki jest wybierany od ostatnich kilkunastu lat jest studnia wiercona. Jej zalety to głownie oszczędność miejsca, większa głębokość, krótki czas budowania.

Bez względu na typ ujęcia najważniejsza jest jakość wody w studni przydomowej. W starych studniach kopanych woda zbierająca się w ujęciu miała swobodny dostęp do tlenu a często także światła słonecznego niemalże cała powierzchnią lustra wody. Kontakt z powietrzem atmosferycznym oraz światłem dziennym powoduje wytrącanie się z wody związków łatwo utleniających jak np. związki żelaza, które przechodząc z formy dwuwartościowej (II), rozpuszczalnej w wodzie przechodzą w formę trójwartościową (III) wytrącając się z wody w postaci osadu. W zależności zawartości związków żelaza w wodzie oraz stopnia ich wytrącenia osad może powodować zmętnienie wody, zmianę jej barwy na brunatno – brązową, zmianę zapachu wody a przy dużych stężenia wytrąca się w postaci kłaczkowatego osadu na dnie naczynia.

 

Analiza wody

Badanie jakości wody jest pierwszym i najważniejszym etapem dobierania systemu uzdatniania wody. Nie ma możliwości dobrania skutecznego systemu uzdataniania lub zmiękczania wody bez dokładnej analizy wody surowej przeprowadzonej w laboratorium. Na analizę jakości wody składa się badanie fizykochemiczne oraz badanie mikrobiologiczne.Badania te wykonujemy w kompleksie jeżeli docelowo nasza woda ze studni będzie nam służyła jako woda pitna lub skupiamy się jedynie na badaniu fizykochemicznym jeżeli przeznaczymy naszą wodę tylko do nawadniania naszego ogrodu. Wynik badania determinuje każdy kolejny etap realizacji stacji uzdatniania wody i pozostałych planowanych instlacji w tym systemu automatycznego nawadniania.

 

Badanie fizykochemiczne wody

Na badanie fizykochemiczne wody składa się szereg analiz, których zakres został opracowany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zakres badania wody wodociągowej różni się od zakresu badania wody „surowej” z ujęć podziemnych. Dla wody wodociągowej najczęściej stosuje się następujący zakres analiz laboratoryjnych:

 • Barwa
 • Mętność
 • Zapach
 • Przewodność
 • Smak
 • pH
 • Jon amonowy
 • Azotyny
 • Żelazo
 • Mangan
 • Chlor wolny (o ile woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami)
 • Suma chloranów i chlorynów (jeżeli woda jest dezynfekowana dwutlenkiem chloru)
 • Glin (jeżeli jego związków używa się jako koagulanta lub gdy jest pochodzenia naturalnego)
 

Dla wody podziemnej (surowej) zakres badania rozszerza się o następujące parametry:

 
 • Chlorki
 • Siarczany
 • Utlenialność z KMnO4 (Indeks nadmanganianowy)
 • Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość wody).
 

Badanie mikrobiologiczne wody

Badanie mikrobiologiczne wody daje nam informację nt. stanu zasiedlenia ujęcia wody drobnoustrojami.Oznaczane parametry stanowią grupę tzw. bakterii wskaźnikowych, których obecność lub ilość świadczy o występowaniu niepożądanych zjawisk w badanej studni (np. przesiąkaniu wód podskórnych lub trwałym zakażeniu ujęcia). Zakres badania mikrobiologicznego wody z ujęcia przydomowego najczęściej obejmuje parametry:

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h

 • Bakterie grupy coli
 • Escherichia coli
 • Enterokoki kałowe
 

często rozszerza się zakres badania wody o:

 • Pseudomonas aeruginosa (bakteria ropy błękitnej) Staphylococcus aureus (Gronkowiec złocisty).
 • Zakres badań zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 13 listopada 2015.
 

Badania laboratoryjne wody możecie Państwo samodzielnie przeprowadzić w stacjach sanitarno-epidemiologicznych (SANEPID) jak także w innych laboratoriach specjalizujących się w tej dziedzinie jak np. Laboratorium EKOLABOS które wykonuję badania wody, kosmetyków czy żywności. Przy realizacji zleceń związanych z uzdatnianiem wody czy instalacją systemu automatycznego nawadniania na Państwa ogrodzie usługę tą można również zlecić firmie OGRODOMANIA.

Uzdatnianie wody ze studni

Filtracja mechaniczna

pierwszy i niezbędny etap uzdatniania wody

 

Zarówno woda studzienna, jak i woda z sieci wodociągowych, zwłaszcza tych długo eksploatowanych, zawiera różnego rodzaju zanieczyszczenia stałe, takie jak piasek, blaszki rdzy, resztki materiałów uszczelniających. Filtracja mechaniczna ma na celu ich usunięcie, a co za tym idzie, ochronę przewodów oraz zainstalowanej armatury przed korozję i uszkodzeniami co pozwala na uniknięcie kosztownych konsekwencji np.: w przypadku pęknięcia rury i zalania. Skuteczność filtracji, czyli wielkość najmniejszych usuwanych cząstek, zależy od zastosowanego wkładu filtracyjnego.

 

Stosując mechaniczne filtry do wody chronisz:

 
 • instalację wodną przed zanieczyszczeniami stałymi płynącymi w wodzie: piasek, opiłki rdzy itp
 • perlatory, siatki baterii przed zapchaniem
 • domowe urządzenia, takie jak zmywarka, pralka, czajnik, wyposażenie kuchni i łazienki, przed zarysowaniami powodowanymi przez płynące w wodzie piasek, rdza i inne zanieczyszczenia stałe
   

1. Filtry z możliwością spustu nagromadzonych zanieczyszczeń

 • zanieczyszczenia stałe zatrzymywane są na elemencie filtracyjnym z tworzywa sztucznego
 • nagromadzone cząstki zanieczyszczeń można okresowo usunąć z filtra poprzez otwarcie zaworu spustowego
 • element filtracyjny wymaga wymiany jedynie w przypadku jego uszkodzenia lub zbyt silnego zabrudzenia (zabicia)
 • skuteczność filtracji 90 μm
 

2. Filtry z płukaniem przeciwprądowym (automatyczne lub półautomatyczne)

 • wyposażone w mechanizm pozwalający na płukanie wsteczne – dokładne wypłukanie filtra bez konieczności odłączania go od instalacji
 • zanieczyszczenia stałe zatrzymywane są na elemencie filtracyjnym z tworzywa sztucznego lub stali szlachetnej
 • element filtracyjny wymaga wymiany jedynie w przypadku jego uszkodzenia lub zbyt silnego zabrudzenia (zabicia)
 • skuteczność filtracji 90, 100 lub 200 μm (w zależności od typu filtra)

3. Filtry ochronne z wkładami wymiennymi

 • częstotliwość wymiany wkładu filtracyjnego zależy od jakości i ilości przefiltrowanej wody
 • skuteczność filtracji zależy od zastosowanego wkładu
   

Żelazo i mangan w wodzie to problem użytkowników studni.

Kiedy już stwierdzono, że woda potrzebuje odżelaziania lub odmanganiania, należy wybrać odpowiedni sposób pozbycia się tych najczęściej naturalnych domieszek wody – po prostu skuteczny odżelaziacz. Zbyt dużo żelaza i manganu występuje głównie w wodzie podziemnej, czyli wodzie ze studni. Obecność żelaza i manganu jest skutkiem wietrzenia lub rozpuszczania niektórych skał i częściowo może pochodzić z rozkładu substancji organicznych.

   

Usuwanie żelaza i manganu – jak i dlaczego.

Co usuwać? Najbardziej typowe domieszki, stanowiące zanieczyszczenia wód podziemnych pochodzenia naturalnego to sole żelaza i manganu. Oba te metale są niepożądane w wodzie do picia i na potrzeby gospodarcze, gdyż wywołują zarastanie sieci wodociągowych, instalacji domowych oraz armatury, a także mogą być przyczyną powstawania barwnych plam na urządzeniach sanitarnych i praniu. Pogarszają właściwości organoleptyczne wody podwyższając barwę i mętność, a przy wyższych stężeniach zmieniając również smak i zapach.

Dlaczego usuwać? Żelazo (Fe) i mangan (Mn) w przekroczonych stężeniach ma bardzo duże znaczenie techniczne i organoleptyczne. Żelazo brudzi armaturę (wanny, umywalki itp.), pranie. Żelazo i mangan muszą być również usuwane z wód dla większości zastosowań przemysłowych, dla przemysłu przetwórstwa rolno – spożywczego, tekstylnego, celulozowo – papierniczego, itp. Powstające w rurach osady zmniejszają ich światło, powodując duże straty energii pomp tłoczących wodę. Ponadto w odłożonych osadach w sieci rozwijają się najróżniejsze bakterie, które mogą wtórnie zanieczyszczać wodę.

Jak usuwać? Klasyczna metoda usuwania żelaza i manganu z wody opiera się na wstępnym utlenianiu – napowietrzaniu lub za pomocą środków chemicznych, następnie prowadzi się filtrację na różnego typu złożach piaskowych. W ten sposób rozpuszczone formy przechodzą w wytrącone wodorotlenki, które mogą być usunięte na drodze filtracji. Efektywna praca takich złóż wymaga pewnego czasu, na tzw. wpracowanie.

Bardzo popularną metodą odżelaziania i odmanganiania jest zastosowanie odżelaziaczy ze złożami katalitycznymi. Nie są to zwykłe materiały filtracyjne, gdyż posiadają właściwości katalityczne – jednocześnie utleniają rozpuszczone substancje oraz zatrzymują je na powierzchni złoża. W zależności od rodzaju złoża katalitycznego, czasem konieczne jest dla zachowania właściwości należy przeprowadzać proces ich regeneracji nadmanganianem potasu (KmnO4).

Przy usuwaniu manganu niezwykle ważną role odgrywa wartość pH – w zależności od zastosowanego złoża podaje się minimalną wartość. Dlatego w razie potrzeby należy stosować korektę odczynu. Można również wstępnie napowietrzać wodę.

Zagospodarowanie wody deszczowej

Woda stała się kluczowym zagadnieniem Ekologii i biorąc pod uwagę opłaty za jej zużywanie oraz za usługi kanalizacyjne, nie pozwalajmy, aby woda nadająca się do wykorzystania spływała z Naszych dachów prosto do kanalizacji.

Gromadzenie wody deszczowej z jednej strony pomaga rozwiązać problem z jej odprowadzeniem,z drugiej zaś strony pozwala na oszczędzanie wody pitnej w gospodarstwie domowym. Wodą deszczową można bowiem zastąpić wodę pitną, tam gdzie zużywa się jej najwięcej. Jesteśmy wykwalifikowanymi instalatorami systemów zagospodarowania wody deszczowej.Poniżej przedstawiamy budowę i działanie takich systemów wykorzystywanych w instalacjach do nawadniania ogrodów.

Systemy ogrodowe

Systemy GARDEN Standard służą do zbierania, magazynowania, a następnie wykorzystania wody deszczowej do podlewania trawnika w okresie wiosna – jesień. Oprócz tego, zmagazynowaną w zbiorniku wodę można też używać do innych celów takich jak: mycie samochodu, prace porządkowe dookoła domu, itp. Woda deszczowa spływająca systemem rynnowym z dachu, poprzez pionowy system spustowy doprowadzana jest rurami ułożonymi pod ziemią do zbiornika podziemnego.

Następnie na filtrze zainstalowanym w rurze wznośnej zbiornika odbywa się jej mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń, i wtedy czysta woda spływa do zbiornika. W systemach instalowane są filtry zbierające. Pompy stosowane w systemach wyposażone są w automatykę ciśnieniową sterująca włączaniem i wyłączaniem pompy tak, aby po stronie tłocznej pompy utrzymać określone ciśnienie. Wylot pompy jest podłączony do skrzynki ogrodowej umieszczonej w pewnej odległości od zbiornika.

W skrzynce znajduje się zawór kulowy i szybkozłącze przeznaczone do podłączenia węża ogrodowego. Schematy budowy poszczególnych wersji systemów ogrodowych są przedstawiony na poniższych schematach.

Schematy systemów ogrodowych

Systemy domowe

System domowo-ogrodowy służy do magazynowania, a następnie wykorzystania wody deszczowej zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz budynku do celów bytowo-gospodarczych takich jak: spłukiwanie WC, pranie, sprzątanie oraz podlewanie trawnika itp. System wykorzystywany może być przez cały rok.

System składa się z kompletnego zbiornika z pokrywą, filtrem, poborem wody i przelewem oraz umieszczonej w pomieszczeniu technicznym budynku centrali sterującej wyposażonej w pompę oraz niezbędne akcesoria umożliwiające pobór wody ze zbiornika i wprowadzenie jej do niezależnej instalacji wodociągowej (WC, pralka, sprzątanie i podlewania).

W przypadku okresowego braku wody deszczowej w zbiorniku, instalacja jest automatycznie dopełniania wodą wodociągową. Należy pamiętać, iż w przypadku tego systemu konieczne jest zaprojektowanie i wykonania osobnej instalacji wodociągowej wykorzystującej deszczówkę, a więc decyzję o zainstalowaniu systemu domowo-ogrodowego najlepiej jest podejmować już na etapie projektowania obiektu budowlanego. Systemy Standard posiadają filtry wbudowane wewnątrz zbiornika. Filtry są typu zbierającego.

Schematy systemów ogrodowo-domowych