Taras kompozytowy – Kompozyt Gama

Taras i drewniane donice
24 stycznia 2017

Taras kompozytowy – Kompozyt Gama

Powierzchnia tarasu: 88 m2

Rodzaj deski tarasowej: Kompozyt deska Gama
Legar konstrukcyjny: Modrzew syberyjski
System montażu: Zestaw do montaży 2M2
System montażu:  Wylewka fundamentowa punktowa